රටට ශාන්තිය පතා සෙත්පිරිත් ජයපිරිත් සජ්ජායනය

History Mar 15, 2020

වර්තමානයේ ලෝකය තුල රට තුල කොරෝනා වසංගත තත්වයක අවධානමක් ඇතිව තිබේ. මෙයට රටක් වශයෙන් හොදින් සංවිධානය වී මුහුනදිය යුතු තත්වයකි.

අපේ බුද්ධ ධර්මයට අනූව ව්‍යසනකාරි තත්ව වලදී පිරිත් සජ්ජායනය තුලින් සත්‍යක්‍රියා කිරීම අපේ සිරිතයි. සපුගස්කන්ද තෙල් පිරිපහදුව ඉදිරිපිට බියගම ප්‍රධාන කාර්යාලය පරිශ්‍රයේ මාර්තු 14සංවිධානය කල පිරිත් පිංකම.