ආර්ථික පර්යේශන ඒකකය මගින් පැවැත්වූ මාධ්‍ය හමුවක්

Blog Mar 09, 2020
රාජිත සේනාරත්න මහතා පිලිබද දූශනයන් හෙලිකිරීම

ආර්ථික වර්ධනය කඩාවැටීම, රුපියල අවප්‍රමානය වීම, මහ බැංකු මංකොල්ලය, මහජන දේපල විජාතික කරනය ආදී ප්‍රශ්න පිලිබද මහජනතාව දැනුවත් කිරීමේ ප්‍රධාන වේදිකාව වූයේ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ආර්ථික පර්යේෂණ ඒකකයයි. ගුණාත්මක බවෙන් අඩු බෙහෙත් ලබාදීම සම්බන්ධව රාජිත සේනාරත්න මහතාට චෝදනා ඉදිරිපත් කරමින් රට දැනුවත් කල අවස්තාකි මෙය.