2020 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ සදහා නාමයෝජනා අත්සන්කිරීමෙන් පසුව

Blog Mar 15, 2020

වලගම්භා රජු දවස ඉදිකල අභයගිරිය මහා සෑය ගරා වැටී තිබියදි මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපති තුමන් විසින්  නැවත ප්‍රත්සංස්කරනය කොට නැවත සම්බුදු සසුනට පූජා කිරීම සදහා අභයගිරි ශ්‍රමදාන වැඩසටහන වෙනුවෙන්    ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩිම ශ්‍රම දායකත්වය  බියගම , මහර්,කැලණිය ,ගම්පහ, ජා ඇල වත්තල   ඇතුලු සිසිර ජයකොඩි සමග සියපත පදනමේ සාමාජිකයන් විසිනි..පුරා වසර හතක් අඛණ්ඩව  නොවැම්බර්  දෙවනි දින සිදුකරන ලද මේ මහා පින්කම නැවත සිහිකරමින් සිසිර ජයකොඩි මහතා සුභ මොහොතින් නාමයෝජනා අත්සන්කිරීමෙන් පසුව අභගිරිය මහා සෑය වැද පුදා ගත් අවස්තාව ...